Tractament logopèdic en respiradors orals

Una de les funcions vitals del nostre organisme és la respiració. Moltes vegades no li donem la importància que mereix, sense fixar-nos en les anomalies que pot presentar.
La respiració consisteix en l’intercanvi de gasos de manera automàtica, dividida en dues parts, la inspiració i l’espiració.
Una correcta respiració ha de ser nasal, però a vegades, per causa d’una alteració que obstrueix el pas de l’aire, pot desembocar en una respiració oral. L’obstrucció la podem trobar al nas causat per un desviament, a l’orofaringe per les amígdales o a la nasofaringe pels adenoides. Quan ve provocada per una causa mecànica. L’especialista a determinar aquesta dificultat, serà l’otorinolaringòleg.
Moltes vegades, un respirador oral pot ocasionar problemes de maloclusió dental, dificultant el tancament labial i la correcta posició de la llengua, afectant altres funcions i estructures del sistema fonoarticulatori. En aquests casos, serà imprescindible una valoració d’un odontòleg.
També podria venir causada per una lesió neurològica, on s’haurà de derivar al neuròleg.
Per últim, destacar els mals hàbits com la succió digital o l’ús del xumet, i les alteracions posturals, que també poden alterar la respiració.
En tots els casos és molt important realitzar un treball en equip amb tots els professionals que intervenen amb el pacient.

Les conseqüències de la respiració oral són:
- Alteracions de la veu i la parla.
- Sobreesforç al parlar.
- Tensions a la zona de la laringe.
- Alteracions estructurals fonoarticulatòries.
- Alteracions en la masticació i deglució.
- Falta de concentració i cansament.
Amb un bon tractament logopèdic integral amb un pla terapèutic realitzat per cada pacient, els beneficis que es poden aconseguir són:
- Millora de la postura en relació al cap i el coll.
- Reducció de tensions cervicals.
- Millor rendiment físic.
- Millora en les funcions musculars.
- Afavoreix l’expressió facial.
- Millor tonicitat facial.
- En els nens, un millor desenvolupament en el creixement orofacial.
- Millor equilibri del sistema estomatognàtic.
- Millora la postura lingual.
- Redueix les possibilitats de l’aparició d’alteracions masticatòries i deglutòries.
- Millora la veu.
- Millora l’articulació.

 

Melody Salazar

Logopeda