l'Arxiu

Tractament logopèdic en respiradors orals

Una de les funcions vitals del nostre organisme és la respiració. Moltes vegades no li donem la importància que mereix, sense fixar-nos en les anomalies que pot presentar.
La respiració consisteix en l’intercanvi de gasos de manera automàtica, dividida en dues parts, la inspiració i l’espiració.
Una correcta respiració ha de ser nasal, però a vegades, per causa d’una alteració que obstrueix el pas de l’aire, pot desembocar en una respiració oral. L’obstrucció la podem trobar al nas causat per un desviament, a l’orofaringe per les amígdales o a la nasofaringe pels adenoides. Quan ve provocada per una causa mecànica. L’especialista a determinar aquesta dificultat, serà l’otorinolaringòleg.
Moltes vegades, un respirador oral pot ocasionar problemes de maloclusió dental, dificultant el tancament labial i la correcta posició de la llengua, afectant altres funcions i estructures del sistema fonoarticulatori. En aquests casos, serà imprescindible una valoració d’un odontòleg.
També podria venir causada per una lesió neurològica, on s’haurà de derivar al neuròleg.
Per últim, destacar els mals hàbits com la succió digital o l’ús del xumet, i les alteracions posturals, que també poden alterar la respiració.
En tots els casos és molt important realitzar un treball en equip amb tots els professionals que intervenen amb el pacient.

Les conseqüències de la respiració oral són:
- Alteracions de la veu i la parla.
- Sobreesforç al parlar.
- Tensions a la zona de la laringe.
- Alteracions estructurals fonoarticulatòries.
- Alteracions en la masticació i deglució.
- Falta de concentració i cansament.
Amb un bon tractament logopèdic integral amb un pla terapèutic realitzat per cada pacient, els beneficis que es poden aconseguir són:
- Millora de la postura en relació al cap i el coll.
- Reducció de tensions cervicals.
- Millor rendiment físic.
- Millora en les funcions musculars.
- Afavoreix l’expressió facial.
- Millor tonicitat facial.
- En els nens, un millor desenvolupament en el creixement orofacial.
- Millor equilibri del sistema estomatognàtic.
- Millora la postura lingual.
- Redueix les possibilitats de l’aparició d’alteracions masticatòries i deglutòries.
- Millora la veu.
- Millora l’articulació.

 

Melody Salazar

Logopeda

 


L’ÚS DEL TAPING A LA LOGOPÈDIA

En la logopèdia, a l’àrea de la motricitat orofacial s’està investigant i desenvolupant cada cop més tècniques i instruments per aconseguir resultats més efectius i ràpids en el seu tractament. És per això que volem donar a conèixer una de les tècniques utilitzades actualment que està obtenint uns bons resultats en la seva utilització al llarg del tractament, a l’hora de mantenir l’estímul après i com actuació preventiva. Aquesta tècnica és la coneguda com Taping i es basa en la utilització de l’embenatge neuromuscular, molt utilitzat en el món de la fisioteràpia, però que en els últims anys, s’ha adaptat a la pràctica logopèdica. És una eina que complementa el treball realitzat a la musculatura orofacial per obtenir uns resultats terapèutics més efectius.

El taping té diverses formes d’aplicació, que a partir de la valoració del tractament, adaptarem de la millor manera a les necessitats de la persona. Els aspectes més importants a tenir en comptes en la seva aplicació, són la forma i la tensió que utilitzarem segons l’objectiu que s’hagi establert amb el pacient.

L’avantatge principal del seu ús en la logopèdia, és la seva duració, ja que les seves propietats es mantenen més enllà de la sessió terapèutica.

La seva pràctica és beneficiosa en alteracions de la motricitat orofacial com respiradors orals, alteracions posturals, alteracions de la deglució, hipotonia o hipertonia muscular, sialorrea (baveig), entre d’altres.

És molt important que l’aplicació d’aquesta tècnica es porti a terme per professionals formats en aquesta àrea per evitar una incorrecta aplicació i possibles lesions.

Melody Salazar